Je to potvrzené – elektrické auto skutečně šetří životní prostředí, bez ohledu na energetický mix (s jednou výjimkou)

Konzultační firma Ricardo nedávno na zakázku Evropské komise dokončila gigantickou studii o tom, jak v Evropě zatěžuje životní prostředí výroba a provoz elektromobilů. Došla k překvapivému výsledku – v každé zemi, bez ohledu na energetický mix, vychází elektromobil jako šetrnější varianta. Má to jednu výjimku – totiž Estonsko. A v zemích jako Polsko nebo Česko jsou elektromobily šetrnější jen nevýrazně.

Zadání studie bylo prosté – pokud srovnáme auta se spalovacím motorem a elektromobily, takzvaně “od kolébky do hrobu”, tedy od výroby přes jejich užívání až po ukončení provozu a likvidaci, jak si vedou v jednotlivých zemích? Z přiložené tabulky je patrné, že i tam, kde v energetickém mixu převažuje uhlí, vycházejí elektromobily jako šetrnější (v Německu o 40%, v Česku o 25% a v Polsku, kde čtyři pětiny elektrické energie vzniká z uhlí, je to o 17%). V ostatních zemích je poměr výrazně pozitivnější. 

Zdroj: Ricardo

Výjimkou je Estonsko. Podíl uhelné energetiky je tam natolik vysoký, že životní cyklus elektromobilu zatíží životní prostředí, především emisemi, o pět procent provoz auta se spalovacím motorem. Dobíjení prostě vyprodukuje více emisí než spalování benzínu. Tento poměr se zřejmě zvrátí až ústupem od uhlí. 

Výsledek studie byl překvapením i pro samotné autory. Zejména v počátcích výroby (hlavně baterie jsou energeticky velmi náročné) je elektromobil totiž jednoznačně vyšší zátěží než běžný automobil. Zejména Polsko a Česko se jevily jako země, které kritérium šetrností splní jen těžko. Nakonec obstály, byť jen o několik procent. 

Studie ovšem nezkoumala, jak moc zatěžuje životní prostředí samotná těžba surovin v zemích, kde se poměrně vzácné kovy nachází. Například v Chile dolování lithia spotřebovává hodně vody v dosti aridním prostředí, což poškozuje zdejší farmáře. V kobaltových dolech v Demokratické republice Kongo je zase zhusta využívána dětská práce. Těžba je jednoznačně nejslabším článkem elektromobility.#co2 #emise #elektromobily #lithium #uhlíSouvisející