O nás


Green Deal je vaším průvodcem..

.. změnou české a globální ekonomiky, která se konečně začíná pořádně zelenat. Hledáme odpovědi na otázky, které si pokládá každý, komu leží na srdci osud planety. Nabízíme prostor pro konverzaci mezi různými názorovými kmeny – jsme tu jak pro byznys, tak pro ekologické aktivisty, pro akademiky i zemědělce.

GreenDeal magazín spatřil světlo světa na jaře 2021 v domě Černá labuť, který je největším centrem vegetariánské kultury u nás a sídlem česko-německého vydavatelství Black Swan Media. GreenDeal založili vydavatelka Danuše Siering a novináři Jan Müller a Lubomír Heger. 

Černá labuť přináší na jaře 2021 povzbudivé zprávy: Evropa zahájila velkolepý plán European Green Deal, v jehož rámci bude Česko v poměru na obyvatele největším příjemcem dotací. Tradičně průmyslové Česko má nyní – především díky silnému napojení na Německo – velkou šanci na restart ekonomiky i společnosti.  

V GreenDealu hledáme odpovědi na otázky, které si pokládá každý, kdo chápe největší výzvu naší doby, kterou je přechod od ničení životního prostředí k moudrému byznysu, pro nějž už příroda nebude pouhým “zdrojem”. 

Naše hlavní téma: rozvíjet ekonomiku tak, aby nebyla příčinou, nýbrž řešením ekologických problémů.

Nevezeme se na líbivém marketingu, podstatná je pro nás upřímná snaha byznys měnit k lepšímu. 

Nejsme spojeni s politikou nebo zájmovými lobby. Na největší výzvu naší doby v podobě ekologické krize se díváme s nadhledem.

Danuše Siering dodává: “Černá labuť je symbolem změny. Nabízíme důvěryhodnou environmentální žurnalistiku. Rozbijme společně zkostnatělé struktury. Protože největším nebezpečím pro budoucnost je výmluva, že ji zachrání někdo jiný.”

V rámci projektu GreenDeal připravuje duo Heger–Müller k vydání knihu Hovory s Matkou Zemí. V ní jsme vypracovali shrnutí současné debaty o výzvách, kterým lidstvo kvůli svému zacházení s přírodou čelí. Pojmenovali jsme jí Earthics. 

O rubrikách:

Greenbiz: Zde přinášíme texty o nové či zelené ekonomice. Patří sem gigantická transformace energetiky na celém světě stejně jako pozoruhodné inovace, nejnovější trendy a informace o zajímavých start-upech či rozhovory s důležitými lidmi.

Zelená noblesa: Na tomto místě se soustředí texty o ušlechtilých projektech, které v současnosti mění tvář planety nebo pomáhají udržitelnému životu. Naše motto: Životní styl s respektem k životu.

DeepEco: Sem směřujeme témata s filozofickým přesahem, která se dotýkají hlubinné ekologie. Transformace neprobíhá pouze v ekonomické a společenské rovině, nýbrž také v kolektivním vědomí, které stále více akcentuje jednotu veškerého bytí. 

Země: Klimatická změna se projevuje mnoha fenomény, které jsme předtím neznali. Příroda se mění před našima očima. Do této rubriky patří rovněž nejnovější zjištění klimatologů či vědců z příbuzných oborů a rozhovory s nimi.

Earthics manifest: Nejde o rubriku, nýbrž pokus o vyjádření něčeho, co bychom mohli nazvat “naše krédo”.